תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

אריאלי ירמי

אריאלי ירמי

irmiarieli@post.bezalel.ac.il