תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

סלומון מרב, פרופ' חבר

סלומון מרב, פרופ' חבר

mirbslom1@post.bezalel.ac.il