תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

מודן רותו, פרופ' חבר

מודן רותו, פרופ' חבר

rutu.modan@post.bezalel.ac.il