תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

קישקה מישל, פרופ' חבר

קישקה מישל, פרופ' חבר

ע"ע בוויקיפדיה

mislkisk1@post.bezalel.ac.il