תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

אופנהיים חובב

אופנהיים חובב

cobbaopn@post.bezalel.ac.il