תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

היימן מיכל

היימן מיכל

miklhiim@post.bezalel.ac.il