תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

ארנון אשר (שרי), פרופ' חבר

ארנון אשר (שרי), פרופ' חבר

asrarnon@post.bezalel.ac.il