תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

פולונסקי דוד

פולונסקי דוד

dodpolns@post.bezalel.ac.il