תקשורת חזותית: איש סגל

ע"ש קרן קיסריה, אדמונד בנימין דה רוטשילד