תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

סליקטר גלעד

סליקטר גלעד

gladslik@post.bezalel.ac.il