תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

פואח'רי אשרף

פואח'רי אשרף

ashraffawakhry@post.bezalel.ac.il