תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

בן-נחום דברת

בן-נחום דברת

dovratbn@post.bezalel.ac.il