תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

כהנא עופר, ד"ר

כהנא עופר, ד"ר

kahanaofer@post.bezalel.ac.il