תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

בוננו מיכל

בוננו מיכל

mibonano@post.bezalel.ac.il