תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

צרפתי עינת רחל

צרפתי עינת רחל

einattsarfati@post.bezalel.ac.il