תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

כהנא אחוה

כהנא אחוה

achvak@post.bezalel.ac.il