תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

טוביס אלכסנדר

טוביס אלכסנדר

alextubis@post.bezalel.ac.il