תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1800125150 שנים של תערוכות [עיצוב] פורצות דרךגאון-היימן גליתחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
97001446FABRICATIONבלונדר אריאלמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1800123אבני דרך: מגמות ויוצרים מרכזיים באמנות עכשוויתרוף רותםחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו אריאלבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו סיגלבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'א'ג' 14:30-16:002.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'ב'א' 14:30-16:002.0
9400259אוונגרד - בין ההסטורי לעתידנילבנת אביב, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400259אוונגרד - בין ההסטורי לעתידנילבנת אביב, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700685אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסטחזן יורםבחירה גדהל
1.0
1700692אחרי המפה: מיפוי, ניפוי ובידוישפירא חןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
9306669איך מזהים יצירת אמנותזהבי אהד, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306669איך מזהים יצירת אמנותזהבי אהד, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >