תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
1700706אל האין סוף ומעבר לוגאון-היימן גליתבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
2800125אמנות בישראל - מקום המדינה ועד היוםשטיינברג רונית, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירהא'ו' 10:30-12:002.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירה גדהא'ו' 10:30-12:002.0
9400266אמנות הלבוש - גוף, מגדר ומעמדקרייזברג מיכל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400266אמנות הלבוש - גוף, מגדר ומעמדקרייזברג מיכל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9306691אמנות ואידיאולוגיהארונוב איגור, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306691אמנות ואידיאולוגיהארונוב איגור, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
1700702אמנות והעיר הגדולהרוף רותםבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
9306698אמנות וזהותארונוב איגור, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306698אמנות וזהותארונוב איגור, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
1700694אמנות ופוליטיקה בעולם הערביעאסלה פאדימקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
9400264אמנות חזותית בעולם המוסלמיאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400264אמנות חזותית בעולם המוסלמיאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >