תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1230006ארגז כלים לעיצובמנשרי בועזא'ד' 14:00-17:002.0
1230007לגעת בחומר: סדנה בקרמיקה וזכוכיתניסים עמריא'א' 09:00-12:002.0
1230007לגעת בחומר: סדנה בקרמיקה וזכוכיתניסים עמריא'ג' 14:30-17:302.0
1230007לגעת בחומר: סדנה בקרמיקה וזכוכיתניסים עמריב'ה' 14:00-17:002.0
1230008מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותיפימנטל דרור, ד"רב'ד' 14:30-16:002.0
1230009מבוא לתרבות דיגיטלית: מדיה חדשה, טכנולוגיות ופלטפורמות דיגיטליותמיקולינסקי רומי, ד"רב'ג' 10:30-12:002.0
1230010סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצוביתבן-דוד מאיהב'ב' 10:00-13:002.0
1230010סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצוביתבן-דוד מאיהב'ב' 14:00-17:002.0
1230011סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנועסגורסקי גוסטבוב'א' 09:00-12:002.0
1230011סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנועסגורסקי גוסטבוב'א' 16:30-19:302.0
1230028פסיפס מקומי: תרבויות חזותיות וחומריות בישראלמרקוביץ' דליה, ד"רב'ד' 10:30-12:002.0
1800130מעיצוב גראפי לתקשורת חזותיתברטל אורי, פרופ' חברא'א' 12:30-14:001.0
1800131אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
2800125אמנות בישראל - מקום המדינה ועד היוםשטיינברג רונית, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
2800127עיצוב ותרבות חומריתזהבי ראובן, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2800128מבוא להיסטוריה של הקולנוע, א'אוטין פבלו, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
2800130מבוא להיסטוריה של הקולנוע, ב'אוטין פבלו, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2800132לחשוב אמנותפימנטל דרור, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2800138מבוא לאופנה במאה ה-20קרייזברג מיכל, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2800139תולדות הקרמיקהברושי נחמני מיכלא'ג' 08:30-10:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >