תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירהא'ו' 10:30-12:002.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירהא'א' 12:30-14:001.0
1700702אמנות והעיר הגדולהרוף רותםבחירהא'א' 16:30-18:002.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזםבושי רועיבחירהא'א' 14:30-16:002.0
2289לקויי למידה ויצירתיותהרשקו-שר שליבחירה אבל
2.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700504זכויות יוצריםפרייס איילבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירה גדהא'ו' 10:30-12:002.0
1700651קלאסיקה מאוירת לילדיםגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700661ג'אז: לשמוע, לצייר, לחשובלבנת אביב, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700663מגדר, מיניות ותרבות חזותיתגינזבורג רותי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700669מגמות במדיניות החינוך של ישראלמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700670אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנותמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 14:30-16:001.0
1700674יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבישגיא ביזאוי אילבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700675תרבות פופולרית בעולם הערבי: מוזיקה קולנוע אינטרנטשגיא ביזאוי אילבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700676מבוא לפילוסופיה של המדע: מן המאה ה-17 ועד היוםתמיר בעז, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו אריאלבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו סיגלבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
1700685אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסטחזן יורםבחירה גדהל
1.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >