תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1700707קווים לדמותו של המטבח בארץ ישראלורד רוניתמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ'סמינרא'א' 12:30-14:004.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ'סמינרב'א' 12:30-14:004.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2700642קומיקס ישראלי אתמול והיוםפרבר צחיבחירה גדהב'א' 10:30-14:002.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרא'
2.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרב'
2.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהטרגן יעלמלווה פרויקט גמרא'א' 10:00-11:302.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהטרגן יעלמלווה פרויקט גמרב'א' 10:00-11:302.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 10:00-11:302.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 10:00-11:302.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 18:30-20:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים אל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'א' 16:30-18:00.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'ה' 08:00-09:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >