תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9306698אמנות וזהותארונוב איגור, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306699על הדיוניסי באמנותסתר שאול, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306699על הדיוניסי באמנותסתר שאול, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9306700האלביתי של זיגמונד פרויד - סמינר קריאהבנימיני יצחק, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
9306701ג'אז עולמי - מתחים ופתרונות: מהאישי לגלובאלילבנת אביב, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306701ג'אז עולמי - מתחים ופתרונות: מהאישי לגלובאלילבנת אביב, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9400238סוגיות בתרבות הישראליתברגר תמר, ד"רסמינרב'א' 14:30-18:004.0
9400254עולמם של החפציםלביא ליאת, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9306671דימוי התשוקה: מיניות, חריגהסתר שאול, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400236מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חללכדורי יעל, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >