תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2600836שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב קרמי וזכוכפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרב'ב'2.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיאורין דורוןשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרא'א' 16:30-18:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600831שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצילוםגינזבורג רותי, ד"רשיטות מחקרא'א' 14:30-16:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמאירי-דן נעמי, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמאירי-דן נעמי, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמעין שגיא, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2600835שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לתקשורת חזותיתמעין שגיא, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
1700686תולדות האיורגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 09:30-11:001.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רא'א' 16:30-18:001.0
120תולדות הארכיטקטורה ב': מהרנסנס עד המאה ה-19בנינגה שרה, ד"רב'א' 16:30-18:001.0
1700710תולדות העיר והעיור בעולם המערבירובין נועה, ד"רחובה כללית אבגא'ג' 09:00-10:301.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >