תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9401209המוות בתרבות המערבסלה אשר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401209המוות בתרבות המערבסלה אשר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, פרופ' חברפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, פרופ' חברפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9401243גלגל המתגלגל מעצמו"? מחשבות על הילד בחברה ובתרבות"זהבי אהד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401243גלגל המתגלגל מעצמו"? מחשבות על הילד בחברה ובתרבות"זהבי אהד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךאוטין פבלו, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךפישר תומרשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנותארונוב איגור, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600830שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנותבנינגה שרה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600831שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצילוםגינזבורג רותי, ד"רשיטות מחקרא'א' 14:30-16:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרא'א' 16:30-18:002.0
2600832שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיאורין דורוןשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהגינת עידו, אדר'שיטות מחקרא'ג' 18:00-19:302.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >