תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9400253הוליווד שעל הנילוס: בניית זהות בקולנוע המצרישגיא ביזאוי אילפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400253הוליווד שעל הנילוס: בניית זהות בקולנוע המצרישגיא ביזאוי אילפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
2700718החזית הכחולה - קיימות בין הים לחוףאיתן מיכלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
2800143היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראלאקסנפלד סתוחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
9401209המוות בתרבות המערבסלה אשר, פרופ' חברפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401209המוות בתרבות המערבסלה אשר, פרופ' חברפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400250הנאות החיים באמנות המערביתבנינגה שרה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
1700708הסטורי של השואה": הביטוי החזותי של השואה מראשיתו ועד ימינו"אלפרוביץ ליאור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
9301613העיר הגדולה: מרחב, זהות, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9301613העיר הגדולה: מרחב, זהות, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9401225הפיתוי החזותי: פרסום יפניברטל אורי, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306684הצופה והמסך - היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטייםבנימיני יצחק, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400260הקניון: צריכה, מרחב, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
1700504זכויות יוצריםפרייס איילבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
990007776חומר וחומרהאדם שניתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >