תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אב'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אב'ד' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אב'א' 16:30-18:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אב'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישיאור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהא'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ו' 09:00-12:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בב'ו' 09:00-12:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישיכספי ג'ודיא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישיכספי ג'ודיא'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בב'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בב'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בב'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בב'ה' 08:00-09:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >