תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2800135ביצוע קולי של שירהמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1800121מעצבים כאסטרטגיםכהן פנינה, ד"רחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1800123אבני דרך: מגמות ויוצרים מרכזיים באמנות עכשוויתרוף רותםחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1800124מבוא לצורפותלידר עינת, פרופ' חברחובה ב'א'ב' 15:00-16:301.0
1800125150 שנים של תערוכות [עיצוב] פורצות דרךגאון-היימן גליתחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהגינת עידו, אדר'חובה ב'א'ב' 12:00-13:302.0
2700640להבין אנימציהפישר תומרחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'א'ב' 09:00-10:302.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'ב'ג' 12:00-13:302.0
2800140סוגיות נבחרות בצילום עכשווישבי אורלי, דר'חובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רחובה כללית אבגב'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רחובה כללית אבגב'א' 10:30-12:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >