תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'ד' 08:00-09:30.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים אל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'א' 16:30-18:00.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'ה' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'ד' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אב'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אב'ד' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אב'א' 16:30-18:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אב'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישיאור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ו' 09:00-12:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בב'ו' 09:00-12:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישילנג אנדרואנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >