תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רחובה כללית אבגב'א' 10:30-12:002.0
1700710תולדות העיר והעיור בעולם המערבירובין נועה, ד"רחובה כללית אבגא'ה' 09:00-10:301.0
9900050מושגי יסוד בתרבותברטל אליה, דר'חובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותסלה אשר, פרופ'חובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רחובה כללית אבגא'א' 14:30-16:001.0
120תולדות הארכיטקטורה ב': מהרנסנס עד המאה ה-19רפפורט רחל, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 16:30-18:001.0
1800130מעיצוב גראפי לתקשורת חזותיתברטל אורי, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
1800131אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתיוייץ יונה, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
2600811תיאוריות של הגוף הלבושטרגן יעלחובה מחלקתית אבא'ב' 13:00-14:301.0
2800125אמנות בישראל - מקום המדינה ועד היוםשטיינברג רונית, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
2800127עיצוב ותרבות חומריתזהבי ראובן, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
2800128מבוא להיסטוריה של הקולנוע, א'אוטין פבלו, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
2800130מבוא להיסטוריה של הקולנוע, ב'אוטין פבלו, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
2800132לחשוב אמנותפימנטל דרור, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
2800138מבוא לאופנה במאה ה-20קרייזברג מיכל, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
2800139תולדות הקרמיקהברושי נחמני מיכלחובה מחלקתית אבא'ג' 08:30-10:001.0
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:002.0
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >