תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
1700697מעבדה ביולוגית לאמנות ועיצובבר-שי נוריתבחירה גדהב'א' 14:30-18:002.0
1800130מעיצוב גראפי לתקשורת חזותיתברטל אורי, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
1800121מעצבים כאסטרטגיםכהן פנינה, ד"רחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
340028671מעשה אמנות הוא שירתורן דןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2700721משחקי מחשב: בין תיאוריה לפרקטיקהגלוזמן רנארד, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
987040172סאונד, עיצוב פס קול ועיצוב פסקול לתמונהמאיר דניאלמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
9400238סוגיות בתרבות הישראליתברגר תמר, ד"רסמינרא'א' 14:30-18:004.0
2800140סוגיות נבחרות בצילום עכשווישבי אורלי, דר'חובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
9400254עולמם של החפציםלביא ליאת, ד"רסמינרב'א' 10:30-14:004.0
2700717עושים צדק: אידיאולוגיה, שיח ושפה באמנות ובעיצובמעין שגיאבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
2700719עיצוב ביקורתיאורין דורוןבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
2800127עיצוב ותרבות חומריתזהבי ראובן, ד"רחובה מחלקתית אבב'א' 12:30-14:001.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9401232פילוסופיה/קולנועפימנטל דרור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
1700698פסיכואנליזה והחזותיבנימיני יצחק, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >