תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
25500מוסיקה חזותיתארנון אשר (שרי), פרופ'מקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700689בין קולנוע נגדי לקולנוע מורחבלייבמן רונןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1700690יצירה בשולייםקידר הדסמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
1700691מזכרות: התרבות החומרית של התיירותבולגרו אורית, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700692אחרי המפה: מיפוי, ניפוי ובידוישפירא חןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1700694אמנות ופוליטיקה בעולם הערביעאסלה פאדימקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1700707קווים לדמותו של המטבח בארץ ישראלורד רוניתמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרומן דןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרונאל יואב, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700711כלכלה יצירתיתראובני יפעת, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700712גוף בין מחלקתיגורן עומרימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
2700713ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטיםרוטברד שרון, אדר'מקבץ בינתחומילא' 10:00-16:002.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקוניאק שרוןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקינן חגיתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700715הגירה ועקירה - מסעות פיזיים ורגשיים מהאישי לגלובלי ולאקטיביקנטור רותימקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2700715הגירה ועקירה - מסעות פיזיים ורגשיים מהאישי לגלובלי ולאקטיבישוקר איתןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2700721משחקי מחשב: בין תיאוריה לפרקטיקהגלוזמן רנארד, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
97000111קטן זה יפהפרסוב אלעדמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
97000111קטן זה יפהקנטור רותימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
97001446FABRICATIONבלונדר אריאלמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >