תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2700642קומיקס ישראלי אתמול והיוםפרבר צחיבחירה גדהב'א' 10:30-14:002.0
2700697תשוקה ויצירה: מבט ביקורתירונאל יואב, ד"רבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
2700702מבוא לתורת הרשתותתמיר בעז, ד"רבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
2700717עושים צדק: אידיאולוגיה, שיח ושפה באמנות ובעיצובמעין שגיא, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
2700718החזית הכחולה - קיימות בין הים לחוףאיתן מיכלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
2700719עיצוב ביקורתיאורין דורוןבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
2700720פעולה אורבניתבר-ניר סיגלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
2700722מחשיבה עיצובית לחשיבה יזמית ועסקיתראובני יפעת, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:002.0
2700724התרבות החזותית של אגרסיביות נשיתאלוני יערי שיר, ד"רבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
2800135ביצוע קולי של שירהמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהב'א' 14:30-16:001.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה ב'ב'א' 12:30-14:002.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1800121עיצוב אסטרטגיחלפון אמיתיחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1800123אבני דרך: מגמות ויוצרים מרכזיים באמנות עכשוויתרוף רותםחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1800124מבוא לצורפותלידר עינת, פרופ'חובה ב'א'ב' 15:00-16:301.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >