תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2800132לחשוב אמנותפימנטל דרור, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2289לקויי למידה ויצירתיותהרשקו-שר שליבחירה אבל
2.0
2800138מבוא לאופנה במאה ה-20קרייזברג מיכל, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיא'א' 12:30-14:002.0
2800141מבוא להיסטוריה של הצילוםבושי רועיב'א' 12:30-14:002.0
2800128מבוא להיסטוריה של הקולנוע, א'אוטין פבלו, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
2800130מבוא להיסטוריה של הקולנוע, ב'אוטין פבלו, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
1230002מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות החזותית והחומריתמרקוביץ' דליה, ד"רא'ד' 11:30-13:002.0
1230008מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותיפימנטל דרור, ד"רב'ד' 14:30-16:002.0
1230004מבוא לפילוסופיה של החומרברטל אליה, דר'א'א' 16:30-18:002.0
1700676מבוא לפילוסופיה של המדע: מן המאה ה-17 ועד היוםתמיר בעז, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1800124מבוא לצורפותלידר עינת, פרופ'חובה ב'א'ב' 15:00-16:301.0
2700702מבוא לתורת הרשתותתמיר בעז, ד"רבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
1230009מבוא לתרבות דיגיטלית: מדיה חדשה, טכנולוגיות ופלטפורמות דיגיטליותמיקולינסקי רומי, ד"רב'ג' 10:30-12:002.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתזהבי אהד, ד"רב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתשבי אורלי, דר'ב'א' 14:30-16:001.0
1700663מגדר, מיניות ותרבות חזותיתגינזבורג רותי, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
9401227מגמות באמנות המאה ה-21ארונוב איגור, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >