תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2700720פעולה אורבניתבר-ניר סיגלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
9306688פעולה/מחקר במרחב העירוניבר-ניר סיגלסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306688פעולה/מחקר במרחב העירוניבר-ניר סיגלסמינרב'א' 14:30-16:004.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרומן דןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700710פרשנות ספורט: שיח ביקורתי והחברה הישראליתרונאל יואבמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזםבושי רועיבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזםבושי רועיבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 10:30-12:004.0
9400251צילום כדוקומנט וכעדותבושי רועיפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 10:30-12:004.0
1700707קווים לדמותו של המטבח בארץ ישראלורד רוניתמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ' חברסמינרא'א' 12:30-14:004.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ' חברסמינרב'א' 12:30-14:004.0
1800113קולנוע, וידאו ומדיה חדשה: היסטוריה, תיאוריה וביטוילייבמן רונןבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
2700642קומיקס ישראלי אתמול והיוםפרבר צחיבחירה גדהב'א' 12:30-16:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרב'א' 14:30-16:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677קורס מלווה פרויקט גמר באמנותסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרא'
2.0
9306683קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמיקאשי מושמלווה פרויקט גמרב'
2.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >