תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
340028671מעשה אמנות הוא שירתורן דןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
987040172סאונד, עיצוב פס קול ועיצוב פסקול לתמונהמאיר דניאלמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
990007776חומר וחומרהאדם שניתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
990007776חומר וחומרהיודלביץ' שריתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
990007777כתרים, נזרים, וכיסויי ראש מדברייםסיטון אבימקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ'סמינרא'א' 12:30-14:004.0
2301608קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקיסלה אשר, פרופ'סמינרב'א' 12:30-14:004.0
9301613העיר הגדולה: מרחב, זהות, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9301613העיר הגדולה: מרחב, זהות, טקסטמנדה לוי עודד, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9301619דימוי צליל וסאונד: חקירה והתנסותכדורי יעל, ד"רסמינרלא' 10:30-16:004.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
9306669איך מזהים יצירת אמנותזהבי אהד, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306669איך מזהים יצירת אמנותזהבי אהד, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306684הצופה והמסך - היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטייםבנימיני יצחק, ד"רסמינרא'א' 10:30-14:004.0
9306686כתיבה עכשווית על אמנות: תיאוריה וביקורתסתר שאול, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >