תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1800125150 שנים של תערוכות [עיצוב] פורצות דרךגאון-היימן גליתחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2600811תיאוריות של הגוף הלבושטרגן יעלחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2700640להבין אנימציהפישר תומרחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'א'ג' 14:30-16:002.0
2800129אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20הרשנזון מרטין, ד"ר אדר'חובה ב'ב'א' 14:30-16:002.0
2800140סוגיות נבחרות בצילום עכשוויגינזבורג רותי, ד"רחובה ב'ב'א' 14:30-16:001.0
1700673מסעות בארכיטקטורה עכשוויתשמר הילהחובה כללית אבגב'ד' 10:00-11:301.0
1700710תולדות העיר והעיור בעולם המערבירובין נועה, ד"רחובה כללית אבגא'ג' 09:00-10:301.0
1800127נושאים נבחרים בתחום הצורפות עד המאה ה-20לידר עינת, פרופ'חובה מחלקתית אבא'א' 18:15-19:451.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 18:30-20:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםגינזבורג רותי, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306667קורס מלווה פרויקט גמר בצילוםשבי אורלי, דר'מלווה פרויקט גמרב'א' 16:30-18:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהטרגן יעלמלווה פרויקט גמרא'א' 10:00-11:302.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהטרגן יעלמלווה פרויקט גמרב'א' 10:00-11:302.0
9306682קורס מלווה פרויקט גמר בצורפות ואופנהפרנקל אלרואי טל, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 10:00-11:302.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >