תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
9306686כתיבה עכשווית על אמנות: תיאוריה וביקורתסתר שאול, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
9306687שיח אהבהרונאל יואב, ד"רסמינרב'א' 12:30-16:004.0
9306688פעולה/מחקר במרחב העירוניבר-ניר סיגלסמינרב'א' 12:30-16:004.0
9306690רדיוס 100: מעצבים, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306690רדיוס 100: מעצבים, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
9306691אמנות ואידיאולוגיהארונוב איגור, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306691אמנות ואידיאולוגיהארונוב איגור, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306692יוצרים חוקרים יוצריםזהבי אהד, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:002.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306694הרעיון של הבית: משפחה ואינטימיות בתרבות החזותקרייזברג מיכל, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306695מיתולוגיות וארכיטיפיםעמיר רוני, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306697תרבות חומרית במדע או כיצד חומר מוליד רעיוןבן-זקן אבנר, פרופ'סמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306697תרבות חומרית במדע או כיצד חומר מוליד רעיוןבן-זקן אבנר, פרופ'סמינרב'א' 14:30-16:004.0
9400238סוגיות בתרבות הישראליתברגר תמר, ד"רסמינרא'א' 14:30-18:004.0
9400254עולמם של החפציםלביא ליאת, ד"רסמינרב'א' 10:30-14:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >