תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1800130מעיצוב גראפי לתקשורת חזותיתברטל אורי, פרופ' חברא'א' 12:30-14:001.0
340028671מעשה אמנות הוא שירתורן דןמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
9400263מפגשים (מפתיעים) בין אמנות ויהדותשטיינברג רונית, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400263מפגשים (מפתיעים) בין אמנות ויהדותשטיינברג רונית, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700711מציאויות העתיד (הספקטרום)ברטל יאירבחירה גדהב'א' 14:30-18:302.0
2700721משחקי מחשב: בין תיאוריה לפרקטיקהגלוזמן רנארד, ד"רמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1800127נושאים נבחרים בתחום הצורפות עד המאה ה-20לידר עינת, פרופ'חובה מחלקתית אבא'א' 18:15-19:451.0
987040172סאונד, עיצוב פס קול ועיצוב פסקול לתמונהמאיר דניאלמקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:002.0
1230010סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצוביתבן-דוד מאיהב'ב' 10:00-13:002.0
1230010סדנה מעשית בעיצוב בסיסי ומבוא לחשיבה עיצוביתבן-דוד מאיהב'ב' 14:00-17:002.0
1230011סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנועסגורסקי גוסטבוב'א' 09:00-12:002.0
1230011סדנה מעשית בצילום וידאו וקולנועסגורסקי גוסטבוב'א' 16:30-19:302.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתנלסון ניריתמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרא'א' 12:30-14:002.0
9306677סוגיות במחשבת האמנות העכשוויתסתר שאול, ד"רמלווה פרויקט גמרב'א' 12:30-14:002.0
9400238סוגיות בתרבות הישראליתברגר תמר, ד"רסמינרב'א' 14:30-18:004.0
2800140סוגיות נבחרות בצילום עכשוויגינזבורג רותי, ד"רחובה ב'ב'א' 14:30-16:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >