תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית טרום בסיסיל
.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'א' 08:30-10:00.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיב'ד' 08:00-09:30.0
97000111קטן זה יפהפרסוב אלעדמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
97000111קטן זה יפהקנטור רותימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
1700651קלאסיקה מאוירת לילדיםגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9301628קראפט ועיצוב בתרבות חומרית עכשוויתזהבי ראובן, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקוניאק שרוןמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
2700714קראפטיביזם באמצעות חשיבה עיצוביתקינן חגיתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרא'א' 16:30-18:004.0
9306663קריאה וכתיבה של שירהפימנטל דרור, ד"רסמינרב'א' 16:30-18:004.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהגינת עידו, אדר'חובה ב'א'ב' 12:00-13:302.0
2600834קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורהסאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'שיטות מחקרא'א' 14:30-16:002.0
9306690רדיוס 100: מעצבים, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרא'א' 10:30-12:004.0
9306690רדיוס 100: מעצבים, מחקר, קהילהוייץ יונה, ד"רסמינרב'א' 10:30-12:004.0
9306687שיח אהבהרונאל יואב, ד"רסמינרב'א' 12:30-16:004.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךאוטין פבלו, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >