תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
990007776חומר וחומרהאדם שניתמקבץ בינתחומיב'ד' 14:00-17:002.0
1700709גיבורי העל ועיצוב החברה בת זמננואוטין פבלו, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
2600829שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסךאוטין פבלו, ד"רשיטות מחקרב'א' 10:30-12:002.0
2800128מבוא להיסטוריה של הקולנוע, א'אוטין פבלו, ד"רא'א' 12:30-14:001.0
2800130מבוא להיסטוריה של הקולנוע, ב'אוטין פבלו, ד"רב'א' 12:30-14:001.0
2600833שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לעיצוב תעשייתיאורין דורוןשיטות מחקרב'א' 14:30-16:002.0
2700719עיצוב ביקורתיאורין דורוןבחירה גדהב'א' 16:30-18:001.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישיאור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
2700718החזית הכחולה - קיימות בין הים לחוףאיתן מיכלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
2700724התרבות החזותית של אגרסיביות נשיתאלוני יערי שיר, ד"רבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רב'א' 14:30-16:001.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רל
1.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרא'א' 18:30-20:004.0
9306696אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהותאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רסמינרב'א' 18:30-20:004.0
9400264אמנות חזותית בעולם המוסלמיאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400264אמנות חזותית בעולם המוסלמיאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700708הסטורי של השואה": הביטוי החזותי של השואה מראשיתו ועד ימינו"אלפרוביץ ליאור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
2800143היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראלאקסנפלד סתוב'א' 12:30-14:001.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >