תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסינחום גילתאנגלית בסיסיל
.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית טרום בסיסיל
.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אל
.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בל
.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירהא'ו' 10:30-12:002.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירהא'א' 12:30-14:002.0
1700702אמנות והעיר הגדולהרוף רותםבחירהא'א' 16:30-18:002.0
1700703מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריותמאירי-דן נעמי, ד"רבחירהא'א' 14:30-16:002.0
1700704צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזםבושי רועיבחירהא'א' 14:30-16:002.0
2289לקויי למידה ויצירתיותהרשקו-שר שליבחירה אבל
2.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700504זכויות יוצריםפרייס איילבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירה גדהא'ו' 10:30-12:002.0
1700651קלאסיקה מאוירת לילדיםגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700661ג'אז: לשמוע, לצייר, לחשובלבנת אביב, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700663מגדר, מיניות ותרבות חזותיתגינזבורג רותי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700669מגמות במדיניות החינוך של ישראלמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
1700670אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנותמרקוביץ' דליה, ד"רבחירה גדהב'א' 14:30-16:001.0
1700674יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבישגיא ביזאוי אילבחירה גדהב'א' 12:30-14:001.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >