תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רב'א' 10:30-12:002.0
120תולדות הארכיטקטורה ב': מהרנסנס עד המאה ה-19בנינגה שרה, ד"רב'א' 16:30-18:001.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רא'א' 16:30-18:001.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'ה' 08:00-09:30.0
1230001היסטוריות של האמנות המערביתמאירי-דן נעמי, ד"רא'ב' 09:45-11:156.0
1230001היסטוריות של האמנות המערביתמאירי-דן נעמי, ד"רב'ד' 12:30-14:006.0
1230002מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של התרבות החזותית והחומריתמרקוביץ' דליה, ד"רא'ד' 11:30-13:002.0
1230003מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותיתזהבי אהד, ד"רא'ג' 12:30-14:006.0
1230003מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותיתזהבי אהד, ד"רב'ג' 12:30-14:006.0
1230004מבוא לפילוסופיה של החומרברטל אליה, דר'א'א' 16:30-18:002.0
1230005היסטוריות ותיאוריות של העיצובברטל אורי, פרופ' חברא'ג' 10:30-12:002.0
1230006ארגז כלים לעיצובגלוזמן יניבא'ד' 14:00-17:002.0
1230006ארגז כלים לעיצובמנשרי בועזא'ד' 14:00-17:002.0
1230007לגעת בחומר: סדנה בקרמיקה וזכוכיתניסים עמריא'א' 09:00-12:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >