תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'לוי הלןאנגלית מתקדמים אל
.0
2289לקויי למידה ויצירתיותהרשקו-שר שליבחירה אבל
2.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית טרום בסיסיל
.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסינחום גילתאנגלית בסיסיל
.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בל
.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בל
.0
1700685אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסטחזן יורםבחירה גדהל
1.0
1700690יצירה בשולייםקידר הדסמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
1700705מהי תערוכה?ח'אלדי לארהבחירה גדהל
1.0
2700712גוף בין מחלקתיגורן עומרימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
2700713ארכיטקטורה ללא-ארכיטקטיםרוטברד שרון, אדר'מקבץ בינתחומילא' 10:00-16:002.0
2700718החזית הכחולה - קיימות בין הים לחוףאיתן מיכלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
2700720פעולה אורבניתבר-ניר סיגלבחירה גדהלא' 10:30-16:002.0
9301619דימוי צליל וסאונד: חקירה והתנסותכדורי יעל, ד"רסמינרלא' 10:30-16:004.0
9900050מושגי יסוד בתרבותפימנטל דרור, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
9900055מבוא לתרבות חזותיתאלוני יערי שיר, ד"רחובה מחלקתית אבל
1.0
97000111קטן זה יפהפרסוב אלעדמקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
97000111קטן זה יפהקנטור רותימקבץ בינתחומילא' 10:30-16:002.0
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגב'א' 12:30-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >