תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תשע"ט)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 16:30-18:001.0
1501002סדנה בכתיבה יוצרתמנדה לוי עודד, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700504זכויות יוצריםפרייס איילבחירה גדהא'א' 16:30-18:001.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירהא'ו' 10:30-12:002.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירה גדהא'ו' 10:30-12:002.0
1700651קלאסיקה מאוירת לילדיםגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700661ג'אז: לשמוע, לצייר, לחשובלבנת אביב, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700663מגדר, מיניות ותרבות חזותיתגינזבורג רותי, ד"רבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
1700667תרבות חזותית של המדעבן-זקן אבנר, פרופ'פרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
1700675תרבות פופולרית בעולם הערבי: מוזיקה קולנוע אינטרנטשגיא ביזאוי אילבחירה גדהא'א' 12:30-14:001.0
1700676מבוא לפילוסופיה של המדע: מן המאה ה-17 ועד היוםתמיר בעז, ד"רבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1700686תולדות האיורגרנות אורנהבחירה גדהא'א' 10:30-12:001.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירהא'א' 12:30-14:002.0
1700688להיות אחר.תפימנטל דרור, ד"רבחירה גדהא'א' 12:30-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >