תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה כללית אבגא'א' 12:30-14:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רחובה כללית אבגא'א' 10:30-12:002.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'א' 16:30-18:00.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'ה' 08:00-09:30.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 16:30-18:001.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100200קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסינחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית קיץ רמה בסיסידרשוביץ ג'ואנהאנגלית בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לנג אנדרואנגלית מתקדמים אא'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'לנג אנדרואנגלית מתקדמים אא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'אור-סתיו ג'ודיאנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהא'ה' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית קיץ מתקדמים ב'דרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ו' 09:00-12:30.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >