תרבות חזותית וחומרית: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה  (תש"ף)

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
102תולדות האמנותבנינגה שרה, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותמאירי-דן נעמי, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
102תולדות האמנותעמיר רוני, ד"רחובה ב'א'א' 12:30-14:002.0
110אמנות מודרניתארונוב איגור, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתקמיאן-קשדן עדינה, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
110אמנות מודרניתשטיינברג רונית, ד"רא'א' 10:30-12:002.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'א' 16:30-18:00.0
330קורס קיץ אנגלית מתקדמים א'נחום גילתאנגלית מתקדמים אא'ה' 08:00-09:30.0
25500מוסיקה חזותיתארנון אשר (שרי), פרופ'מקבץ בינתחומיא'ד' 14:00-17:002.0
1023771תולדות הארכיטקטורה א': העת העתיקה וימי הבינייםמאירי-דן נעמי, ד"רא'א' 16:30-18:001.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100200אנגלית רמה טרום בסיסי ב'נחום גילתאנגלית טרום בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'א' 08:30-10:00.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ד' 08:00-09:30.0
1100310אנגלית רמה בסיסיסטנדר רותאנגלית בסיסיא'ה' 08:00-09:30.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'א' 08:30-10:00.0
1100410אנגלית רמת מתקדמים א'ברגות וינוסאנגלית מתקדמים אא'ד' 08:00-09:30.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'א' 08:30-10:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהא'א' 16:30-18:00.0
1100500אנגלית רמת מתקדמים ב' חמישידרשוביץ ג'ואנהאנגלית מתקדמים בא'ד' 08:00-09:30.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >