תרבות חזותית וחומרית: קורס

קורס קיץ אנגלית רמה טרום בסיסי

1100200
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר ל, 14:30-18:00
נחום גילת, סמסטר א', יום א', 08:30-10:00
נחום גילת, סמסטר א', יום ד', 08:00-09:30
נחום גילת, סמסטר ב', יום א', 08:30-10:00
נחום גילת, סמסטר ב', יום ד', 08:00-09:30
.0