תרבות חזותית וחומרית: קורס

אנגלית רמה טרום בסיסי ב'

1100200
נחום גילת, סמסטר א', יום א', 08:30-10:00
נחום גילת, סמסטר א', יום ד', 08:00-09:30
נחום גילת, סמסטר ב', יום א', 08:30-10:00
נחום גילת, סמסטר ב', יום ד', 08:00-09:30
נחום גילת, סמסטר ל
.0