תרבות חזותית וחומרית: קורס

אנגלית רמה בסיסי

1100310
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר ב', יום א', 08:30-10:00
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר ב', יום ד', 08:00-09:30
סטנדר רות, סמסטר א', יום א', 08:30-10:00
סטנדר רות, סמסטר א', יום ד', 08:00-09:30
סטנדר רות, סמסטר א', יום ה', 08:00-09:30
סטנדר רות, סמסטר ל, 09:30-14:30
.0