תרבות חזותית וחומרית: קורס

אנגלית קיץ מתקדמים ב'

1100500
אור-סתיו ג'ודי, סמסטר א', יום א', 08:30-10:00
אור-סתיו ג'ודי, סמסטר א', יום ד', 08:00-09:30
אור-סתיו ג'ודי, סמסטר ל, 09:30-13:00
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר א', יום ה', 08:00-09:30
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר א', יום ו', 09:00-12:30
דרשוביץ ג'ואנה, סמסטר ל, 09:30-13:00
.0