תרבות חזותית וחומרית: קורס

מסעות בארכיטקטורה עכשווית

1700673
שמר הילה, סמסטר ב', יום ד', 10:00-11:30
1.0
הקורס 'מסעות בארכיטקטורה עכשווית' יציע דרכים להתבוננות על ריבוי התופעות, זרמי המחשבה והפרויקטים אותם ניתן לכנות ארכיטקטורה עכשווית. בהיות ה"עכשווי" קטגוריה בהתהוות ושינוי מתמיד ועקב חוסר היכולת המובנה לקרוא את ההווה בצורה היסטורית, הקורס ינקוט גישה סלקטיבית אשר תעקוב אחר אג'נדות ארכיטקטוניות מסוימות המוליכות עשייה בתחום ותסקור את התקדימים, ההשראות והמניפולציות שעומדים בבסיסם, כמו גם את ההשפעה שלהם על הסביבה הבנויה. כל מפגש יציג מפה דיסציפלינרית שתאפשר קריאת עומק של תימה בולטת אחת המתקיימת בארכיטקטורה עכשווית. הקריאה תתחיל בניתוח של פרויקט כשווי ותתקדם אחורה בזמן, מתוך התפיסה הגורסת שתימות שאנחנו רואים היום הם פעמים רבות גלגול של רעיונות ומחשבות אחרות בתקופות שונות, ושכל פרויקט קשור בחוטים שלפעמים קשה לראות לאינספור פרויקטים, טקסטים, דימויים ודמויות אחרות שקדמו לו. הקורס יתבסס על הרצאות פרונטליות שבועיות, קריאת טקסטים והגשות קצרות של מקרי מבחן על ידי הסטודנטים המשתתפים. נושאי העל העכשוויים שיידונו בקורס הם: מדיה, צורה, גודל, סביה, פוגרמה וייצור.