תרבות חזותית וחומרית: קורס

בין קולנוע נגדי לקולנוע מורחב

1700689
לייבמן רונן, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
דרך הטקסטים של פיטר וולן (גודאר וקולנוע נגדי) וג'ין יאנגבלאד (קולנוע מורחב) הקורס ינסה אחקור דרכים חדשות לרעיון הקולנועי ולנסות לשבש את הקונבנציות של עשיה וצפיה קולנעית. דרך עבודה בקבוצות קטנות, הסטודנטים יעודדו לחשוב ולמצוא דרכים ורעיונות לפרק ולהרכיב מחדש את השפה הקולנועית ואת דרכי המבע הקולנועיים כדי לייצר חוויה קולנועית חדשה