תרבות חזותית וחומרית: קורס

יצירה בשוליים

1700690
קידר הדס, סמסטר ל, יום א', 10:30-16:00
2.0
הקורס עוסק באזורי קצה - אזורים שמובחנים ממרכזים מאוכלסים - ודן במאפיינים הייחודיים לאמנות ואומנות באזורים אלו.