תרבות חזותית וחומרית: קורס

מזכרות: התרבות החומרית של התיירות

1700691
בולגרו אורית, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
כמעט כל אחד מאיתנו הוא אספן של מזכרות. אנחנו אוהבים תזכורות לרגעים ולאירועים מיוחדים - והמזכרות עושות זאת בדיוק - הן זוכרות. המזכרת, החפץ, נועד להפוך לחושי ולקונקרטי את הרגע שחלף. צורתה הפיזית, תכונותיה החומריות נועדו לתווך, להקפיא בזמן, לשמר ולעבד חוויה חומקת. בקורס נבחן כיצד נארזת ומעוצבת המזכרת התיירותית, אלו ערכים מגולמים בה (אספנות,אותנטיות, מתנה), וכיצד מתפקדת המזכרת - כסמל, כפטיש, כטוטם, וכגלויה נחשקת מהווה חלק ממערך הסימנים של תעשיית התיירות. לאחר יחידת מבוא שתציג תיאוריות מרכזיות בתיירות עכשווית לצד סוגיות הקשורות ביכרון (ביניהם זיכרון תרבותי ודימוי זיכרון) יציע הקורס בחינה של אובייקטים שונים מעולם התיירות: ציורי הוודוטות, בועת שלג, גלויות, מיניאטורות בדו ממד ובתלת ממד, תצלומים תיירותיים ותצלומים אתנוגרפיים, פנורמה, קראפט ואמנות שדות תעופה. בחינה זו תבוא מתוך ראיה בינתחומית המשלבת באמצעות המסגרת הנושאית של תיירות - תיאוריות ואובייקטים מן השדה האנתרופולוגי, התיירותי, הארכיאולוגי, האמנותי והמוזיאלי.