תרבות חזותית וחומרית: קורס

אמנות והעיר הגדולה

1700702
רוף רותם, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
1.0
מהי אמנות עירונית? במרכז הקורס עומדת חשיבה על היחסים ההדדיים שבין אמנות למושג העיר במבט היסטורי וגלובלי. בחינה של קרקטיקות של אמנות עכשווית בהקשר האורבני-פוליטי החל מתחילת המאה העשרים ועד לזמננו, תשמש לניתוח והבנת משמעותם העכשווית של שני המושגים הללו והצבעה על זרמים מרכזיים והתיאוריות העיקריות שעיצבו אותם. בקורס נסקור את האופנים בהם תיאוריה וביקורת, פרקטיקות של אמנים, פעילים חברתיים, קוקלטיבים, מוסדות וקובעי מדיניות עיצבו והשפיעו על יחסי הגומלין בין האמנויות לבין המרחב הציבורי ונתבונן בדוגמאות מרחבי העולם תוך הבנת הקשרים החברתיים, גאוגרפים ופוליטיים שלהם. נציג את המגמות המובילות באופן שבו הובן מקומה של אמנות בחלל האורבני - מאמנות מונומנטלית, אמנות חוצות ועד לתפיסות עכשוויות של אמנות בקהילה ואמנות השתתפותית, כשהחלל העירוני עצמו והצופה הופכים להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהעבודה.