תרבות חזותית וחומרית: קורס

מחווה, השראה ותחייה - תרבות חזותית בין מקור למקוריות

1700703
מאירי-דן נעמי, ד"ר, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
2.0
"פוסט אמת", "עובדות אלטרנטיביות" ו"חדשות מזויפות" – מושגים עדכניים שדומה ששום שיח פוליטי, חברתי או תרבותי אינו יכול שלא להידרש אליהם כיום. בהכללה, ניתן לומר שאנחנו חיים בעולם החומק מכל מחויבות לאמת ולעובדות (או לפחות לתשוקה לתהות על קנקנן ולחפשן). ובאשר לזיוף? כל המרבה הרי זה משובח. ככל שהדבר נוגע ביצירה התרבותית (בין שזו יצירת אמנות במובן ה"טהור" של המלה ובין שאלו קליפ או כרזת פרסום), המושגים "מקור" ו"מקוריות" הפכו למושגים נזילים, לא חד-משמעיים ולעתים גם בלתי רלוונטיים.הקורס יוקדש לעיון במתח המובנה בתרבות (החזותית) בין עבר להווה ובין מסורת לחידוש. יוצרים רבים מבינים את האפקטיביות הגלומה בפנייה ליצירות קיימות ובשימוש בהן כבמקור השראה. יש ודווקא הניכוס המודע והמוצהר (!) של מרכיבים כלשהם מ"המאגר" האינסופי של ה"קלאסיקות" וה"אייקונים" החשובים והמוכרים הוא שמאפשר העמדה של תוצר חדשני ושל מסר ייחודי, הנטועים בהוויית ה"כאן ועכשיו". המסר יכול להשתלב בשיח הקולקטיבי, כשם שהוא יכול להיות בעל אופי אישי לחלוטין.במהלך הקורס נבחן את התופעה המורכבת לדורותיה ולגילומיה, כמו גם לפרקטיקות השונות שבהן נוקטים היוצרים בבואם לנכס מרכיב ממרכיבי היצירה החזותית של העבר. ננתח את המשותף והייחודי למונחים שונים, דוגמת מחווה, ציטוט ותחייה (או רנובציו, רנסנס, ניאו, קאמבק ורטרו), וגם השראה, פרודיה, סאטירה, פָסטיש, חיקוי, העתקה וזיוף. נתהה באשר למקומה של המחיקה בתור אקט של התמודדות עם נטל ההיסטוריה והמחויבות לעובדות ולאירועים מכוננים. ננסה להבחין בין מחווה לניתוץ המיתוס (ושחיטתה של "הפרה הקדושה"), בין "אימוץ" של יצירה בודדת (ככלל, "יצירת מופת") לבחירה במאפיינים כוללים המזוהים עם תרבות כזו או אחרת, בין תחייה להישרדות, בין תופעות גורפות ("טרנדיות") למהלכים נקודתיים, בין ניאו לנוסטלגיה, בין השראה (חד כיוונית) ל"התכתבות" ובין מותר לאסור.