תרבות חזותית וחומרית: קורס

צילום בין ארכיון, תיעוד ואקטיביזם//זמן מרחב וורטיקאליות בצילום אויר

1700704
בושי רועי, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
2.0
בזום. בשיעור זה נדון בצילום ביחס לשלוש פרדיגמות: הארכיון, צילום דוקומנטרי ואקטיביזם. ראשית נבחן את השימושים הדיסציפלינאריים בצילום כארכיון, ומולם לסקור המשגות תאורטיות ופרקטיות אחרות על הצילום בארכיון כ-counter archive, כניכוסו או תביעה מחדש של דימוייו. שנית, נציג היסטוריה קצרה של הצילום הדוקומנטרי, נדון בביקורת עליו ובניסיונות לחשוב אותו מחדש בעידן של שינויים טכנולוגיים וחוסר יציבות פוליטית. לבסוף, נתייחס לשימושים אקטיביסטיים בצילום במסגרת של ארגוני זכויות אדם, קולקטיבים וסוכנויות מחקר. נחשוב על צילום במסגרת "המפנה הפורנזי", כאובייקט, כסוכן, כהוכחה וכעדות.