תרבות חזותית וחומרית: קורס

אל האין סוף ומעבר לו

1700706
גאון-היימן גלית, סמסטר א', יום א', 12:30-14:00
1.0
בזום.יצירה חדשה בשדה העיצוב, נובעת פעמים רבות, מהיכולת לפתח שדה הקשרים, רעיונות, מחקרים ומתודות עבודה. במהלך הקורס, נעסוק בפיתוח שדה רב מימדי דרך תרגול שבועי, השתהות, שאילת שאלות ובחינת תהליכי תרגום ועיבוד טקסטואלי וקונטקסטואלי. הקורס מזמין את הסטודנטים למרחב של כתיבה וחשיבה דינאמית נטול ביקורת. צוותים רב מחלקתיים של ארבעה סטודנטים יעבדו יחד על פיתוח מהלכים קצרים של חקר תוך יצירת מארג רעיוני שלם, דיון בתמורות טכנולוגיות, אבולוציה תרבותית, צורנית הקשרית, טכנולוגיות ויישומן, חומרית, שיטות עבודה, שינויים בתפיסת תחום העיצוב ודמותו של המעצב ועוד. נפתח מפות חשיבה דינאמיות ממלים, מאיורים, תמונות, טבלאות, צירים שונים במטרה למתוח ולהרחיב את שדה ההקשרים של פעולת העיצוב. הקורס יתקיים בחוות המחשבים ומחייב נוכחות מלאה ופעילה בשיעורים. התרגילים מבוססים על שותפות פעילה של הסטודנטים מידי שבוע. העבודה היא עבודה מצטברת ותוערך דרך רצף השלבים כמו גם המכלול כולו.