תרבות חזותית וחומרית: קורס

אמנות פלסטינית והקשריה הממסדיים (בערבית)

1700715
שארף חטיב רוואן, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
1.0
הקורס בוחן את תולדות האמנות הפלסטינית מנקודת מבט ממסדית, ויחסה עם מבנים סוציו-פוליטיים כלכליים שהתקיימה בצלם. הקורס יעסוק בתולדות האמנות הפלסטינית ברמה המבנית מתחילת המאה ה-20 ועד היום, וזאת תוך התייחסות להשפעת טלטלת האירועים ההיסטוריים, השינויים הפוליטיים ונקודות המפנה בשיח הפלסטיני הלאומי, שהשפיעו על הצורה, המעמד והאופי של מבנים אמנותיים ותרבותיים. בחינה זו, תבוצע באמצעות מחקר אמנים, יצירתיות ואירועים אמנותיים. הקורס מציע התבוננות על השפעתם של מבנים אמנותיים, אשר שימשו מעין סוכני תיווך למטרות שונות. השאלה העיקרית שמעלה אותה הקורס היא: אם אמנות יכולה להיות אוטונומית? וכיצד המבנים הפוליטיים והכלכליים הממסדיים משפיעים על עשיית האמנות בקונטקסט היסטורי עכשווי.