תרבות חזותית וחומרית: קורס

פרויד ולאקאן על התרבות והאמנות

1700716
בנימיני יצחק, ד"ר, סמסטר א', יום א', 14:30-16:00
1.0
בקורס נקרא בכתבים של זיגמונד פרויד, מייסד הפסיכואנליזה ושל ממשיך דרכו, הפסיכואנליטיקאי הצרפתי הרדיקלי ז'אק לאקאן. פרויד ולאקאן דנו בכתביהם ביחס בין הסובייקט לעולם התרבותי בו הוא חי, תוך שהם מציבים שאלות מאתגרות לגבי האפשרות לחריגה מהסדר התרבותי/חברתי ולחתרנות ממנו ולגבי הדימוי המודרני של הסובייקט כשלם ומגדיר-עצמו. בקורס נבחן את האופן שבו פרויד פיתח את התיאוריה שלו על הלא-מודע, בהיבטיה הפרסונליים כמו גם החברתיים, תוך קישור לעמדתו על החלום, השפה, התסביך האדיפלי, המיניות והתרבות. נקרא במיוחד בכתבים הבאים של פרויד: "פעולות כפייתיות וטקסים דתיים", "שלוש מסות על התיאוריה של המיניות" , "טוטם וטאבו", "עתידה של אשליה" ו"תרבות בלא נחת". תהיה זו גם הזדמנות להיוודע באופן מבואי לתיאוריה של ז'אק לאקאן. נתרכז במיוחד בחזרה של לאקאן לפונקציה של האב, לפרויד ולתפישת הלא-מודע המובנה כשפה, ולקשר בין שלוש חזרות אלו. באופן זה נבדוק כיצד לאקאן הציג את התיאוריה שלו כנגד ביסוס של האני בסדר הדמיוני לטובת העמדת הסובייקט הפסיכואנליטי של הסדר הסמלי, השפה ומעמד האב. לשם כך נקרא במיוחד בטקסטים: מאמרים מתוך ה-Ecrits (כתבים), הסמינר "פסיכוזות", הסמינר "האתיקה של הפסיכואנליזה" והשיעור "מבוא לשמות-האב". נסיים בסמינר המאוחר "עוד" (Encore) שבו מושם דגש על ההתענגות הנשית העודפת.