תרבות חזותית וחומרית: קורס

מבוא לצורפות

1800124
לידר עינת, פרופ', סמסטר א', יום ב', 15:00-16:30
1.0
במסגרת הקורס ילמדו פרקים נבחרים בתולדות הצורפות - החל מימי קדם ועד ימינו, מרחבי העולם (אסיה, אפריקה, אירופה, אמריקות). הקורס יעסוק בחומרים, רעיונות, התפתחות המקצוע, השיח סביבו ותפיסות חברתיות וכלכליות הקשורות בו.